کتابخانه الکترونیک

بخش فنی و آماده سازی کتاب:

1- مجموعه سازی و فراهم آوری:

به فرایند تأمین منابع اطلاعاتی برای مجموعه کتابخانه از طریق خرید، اهدا، یا مبادله فراهم‌آوری می‌گویند. دراین بخش انتخاب و فراهم آوری منابع کتابخانه شامل کتاب ،مجلات و منابع الکترونیکی انجام می پذیرد. یکی ازمهمترین فعالیتهای بخش سفارشات ، سفارش و فراهم آوری مجموعه ی عظیمی از مجلات لاتین معتبر در زمینه ی علوم پزشکی بوده است که این امرموجب فراهم آوری مجموعه ی عظیمی از مجلات لاتین گردیده است. از سال ۲۰۱۰ به دلیل عدم تخصیص بودجه ی کافی و همچنین استفاده ی بیشتر از پایگاههای اطلاعاتی جستجوی مقالات، سفارش و خرید مجلات لاتین متوقف گردید.

2- فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی:

فهرستنویسی فرایندی است که طی آن مشخصات ظاهری و محتوایی، یعنی اطلاعات کتابشناختی مواد و منابع اطلاعاتی در رکوردهای ماشین‌خوان ثبت می‌شود. هدف آن ایجاد فهرستی برای بازیابی مواد است. ازاین‌رو، فهرستنویسی یکی از فعالیت‌های مهم کتابداران به‌شمار می‌رود. بیشتر کارکردهای کتابخانه‌ها، به‌ویژه ارائه خدمات، تا اندازه بسیار زیادی با اتکاء بر فهرستنویسی و وجود اطلاعات کتابشناختی سازماندهی شده است.

3- سازماندهی و رده بندی:

واحد سازماندهی و رده بندی با تکیه بر روش های استاندارد بین المللی ، سازماندهی منابع اطلاعاتی را به منظور تسهیل دسترسی کاربران به این منابع بر عهده دارد. این واحد بصورت مداوم نسبت به روز آمد نگه داشتن بانک اطلاعات کتابشناختی منابع کتابخانه در جهت بروز رسانی سیستم امانت و جستجوی منابع با استفاده از نرم افزار آذرسا فعالیت می کند. فهرست نویسی در اغلب کتابخانه های اقماری دانشگاه به صورت بنیادی و نیمه بنیادی انجام می گیرد و منابع بر اساس نظام  موضوعی (MESH) و نظام رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا(NLM)  و همچنین سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره (LCSh) و نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LCC) موضوع دهی و رده بندی می شوند. عملکرد تخصصی این بخش از طریق سازماندهی منابع به مراجعه کنندگان این امکان را می دهد در حداقل زمان و با آسانترین روش به منبع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.

 مهمترین وظایف و مسئولیت های واحد فراهم آوری  و فهرست نویسی .

 1. شناسایی نیازهای اطلاعاتی بالفعل و بالقوه اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران
 2. تشکیل کمیته تامین منابع جهت گزینش منابع درخواستی
 3. پیش بینی و بودجه بندی تجهیزات و سایر نیازهای مجموعه سازی و فراهم آوری منابع کتابخانه
 4. انتخاب و تهیه منابع براساس  خط مشی مدون کتابخانه ازطریق خرید، اهدا و مبادله
 5. نظارت، کنترل و دریافت منابع اهدایی
 6. مراجعه به نمایشگاه های کتاب و فروشگاه ها جهت تامین منابع
 7. فهرست نویسی و رده بندی و آماده سازی کتب فارسی و لاتین
 8. مشارکت در وجین منابع کتابخانه
 9. انجام خدمات مشاوره و راهنمایی در زمینه فهرست نویسی و رده بندی به کتابخانه های اقماری دانشگاه و سایر کتابخانه های تخصصی علوم پزشکی کشور
 10. کنترل و روزآمد سازی پایگاه های موجودی کتابخانه در نرم افزار کتابخانه
 11. شرکت در مجامع تخصصی ملی و بین المللی به منظور کسب دانش جدید در امر شناسایی و تامین منابع و استفاده از فن آوری و ابزارهای جدید در جهت همگامی و هماهنگی با شیوه های جدید
 12. آموزش کارآموزان مقاطع تحصیلی مختلف رشته کتابداری

ضوابط بخش فهرستنویسی:

عملکرد فهرستنویسی بر مجموعه قواعدی متکی است که کتابخانه های جهان با تفاوت جزئی نسبت به هم، از آن پیروی می کنند.

فهرستنویسی کتب فارسی و لاتین برجسته ترین و تخصصی ترین وظیفه این بخش می باشد که به اختصار به اهم وظایف آن اشاره می شود:

1-تدوین خط مشی و دستورالعملهای لازم برای فهرستنویسی و رده بندی و آماده سازی کتابها،

2-فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی و وظیفه بررسی، کنترل و سازماندهی امور مربوط به فهرستنویسی.

4-آماده سازی

بخشی از فعالیتهای جنبی و نیمه حرفه ای بخش فهرستنویسی مربوط به روند تدارک کتب یا آماده سازی می باشد که به اختصار به شرح وظایف آن اشاره می شود: چسباندن جیب کتاب، مهر زدن، چسباندن نشانه راهنما بر روی عطف کتاب