کتابخانه الکترونیک

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

اتصال دانشگاه علوم پزشکی قم به شبکه دانش لینک

​نقش کتابدرمانی در کاهش تنش ناشی از شیوع ویروس کرونا

​نقش کتابدرمانی در کاهش تنش ناشی از شیوع ویروس کرونا

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از کتابخانه به مناسبت هفته کتاب

بازدید معاون پژوهشی دانشگاه از کتابخانه به مناسبت هفته کتاب

بازدید ریاست دانشگاه از کتابخانه دانشکده

بازدید ریاست دانشگاه از کتابخانه دانشکده

اخبار

ویژه

آرشیو
معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه به دانشجویان ورودی 98

1398/07/09

اطلاعیه

آرشیو
نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه دائمی کتب وجین در کتابخانه

1398/08/27

خدمات

میز خدمت

راهنمای عضویت

راهنمای تمدید کتاب

راهنمای جستجو و رزرو منابع

منابع الکترونیک

راهنمای آموزش استفاده از منابع الکترونیک

دسترسی خارج از دانشگاه به منابع الکترونیکی