کتابخانه الکترونیک

سالن رایانه

این قسمت جهت برگزاری کارگاههای اموزشی دانشجویان و اساتید  جهت آشنایی با پایگاهها و بانکهای اطلاعاتی و همچنین برگزاری واحد عملی درس فناوری اطلاعات دانشجویان در نظر گرفته شده که مراجعان جهت جستجوی منابع و امور مربوط به تحقیق و پایان نامه، انتخاب واحد، رزرو غذا و...نیز از این بخش استفاده میکنند.

این بخش مجهز به 20 دستگاه رایانه، یک دستگاه پروژکتور و پرده مخصوص نمایش پروژکتور میباشد که همه روزه از ساعت 7/30 صبح تا 15/30 آماده ارائه خدمات مورد نظر میباشد.