کتابخانه الکترونیک

اطلاعات تماس

پست الکترونیکی کتابخانه: nurselib@muq.ac.ir

شماره فاکس: 37831370

شماره تماس: 025-37839737-37831371

داخلی 21

ساعت کار کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت16

آدرس : قم بلوار معلم - کوچه شماره 2 شرقی - کدپستی 3715835155

آدرس اینترنتی : https://nmlib.muq.ac.ir

 

فرم ارسال در خواست

http://lib.muq.ac.ir/site/faqs?_afPfm=61v8rggni&_afPfm=1do1or0l1r