کتابخانه الکترونیک

  • 1398/07/09 - 11:48
  • 218
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
آشنایی دانشجویان جدید با بخشهای مختلف کتابخانه

معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه به دانشجویان ورودی 98

دانشجویان ورودی 98 در معیت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده با بخشهای مختلف  کتابخانه آشنا شدند.

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 33820
کلمات کلیدی