کتابخانه الکترونیک

  • 1398/11/16 - 10:49
  • 140
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
جشن کتاب و تقدیر از کتابداران در معاونت پژوهشی

تقدیر از کتابداران به مناسبت هفته کتابدار

همزمان با هفته پژوهش از کتابداران دانشگاه در معاونت پزوهشی تقدیر به عمل آمد..

در هفته پژوهش از کتابداران دانشگاه تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از خانم دکتر مهراندشت  رئیس کتابخانه مرکزی و کتابدار برگزیده دانشکده ای- سرکار خانم علیپور - تقدیر به عمل امده و لوح تقدیر به همه کتابداران اهدا شد.

  • گروه خبری : اسلایدشو
  • کد خبر : 35183
کلمات کلیدی