کتابخانه الکترونیک

لیست اخبار صفحه :1
​نقش کتابدرمانی در کاهش تنش ناشی از شیوع ویروس کرونا
کتاب درمانی

​نقش کتابدرمانی در کاهش تنش ناشی از شیوع ویروس کرونا

ویروس کرونا، واژه پرتکراری که این روزها علاوه بر جسم، روان جامعه را نیز مورد حمله قرار داده است. میزان خطر و آسیب رسانی این ویروس بر همگان آشکار است اما جوّ روانی ناشی از شیوع آن از خود ویروس بدتر عمل میکند. مسئله‌ای که هم اکنون اهمیت ویژه‌ای دارد کنترل هیجان‌های منفی در این بحبوحه است. کتاب، این یار همیشه مهربان، از نظر ما کتابداران بر هر درد بی‌درمان دواست